Хто ми?

Центр екологічного моніторингу — підприємство Дніпропетровської обласної ради.

Чим займаємось?

Створюємо регіональну систему моніторингу навколишнього середовища:

  • вимірюємо параметри забруднення довкілля;
  • збираємо, зберігаємо та статистично обробляємо отримані дані;
  • оприлюднюємо інформацію про стан довкілля в режимі реального часу.

Співпрацюємо з органами місцевого самоврядування: обмінюємось інформацією, повідомляємо про надзвичайні випадки забруднення, спільно виїжджаємо на заміри. 

Разом із науковими установами працюємо над обробкою даних та розрахунком індексу забруднення повітря.

Що вимірюємо?

  • Параметри забруднення атмосферного повітря: оксиди азоту (NO, NO₂, NOx), сірководень (H₂S),  діоксид сірки (SO₂), монооксид вуглецю (CO), озон (O₃), аміак (NH₃), дрібнодисперсний пил фракцій 2,5 і 10 мікронів (РМ2,5, РМ10), бензол (C6H6), толуол (C7H8), етилбензол (C8H10), ксилол (C6H4(CH3)2), формальдегід (CH2O), фенол (C6H5OH).
  • Метеорологічні параметри: температура повітря, відносна вологість, атмосферний тиск, сонячна радіація, напрямок та швидкість вітру, тип, кількість та інтенсивність опадів.
  • Параметри води: pH, розчинений кисень, електропровідність, солоність, загальний вміст солей, каламутність, окисно-відновний потенціал, температура.
  • Гамма-радіацію.
  • Шумове навантаження.

На початок 2021 року наша система налічує 16 стаціонарних станцій у 7 містах області, а також мобільні станції та портативні прилади для вимірювань у місцях, не охоплених стаціонарною мережею.

Дані стаціонарних станцій в автоматичному режимі з інтервалом оновлення 2 хвилини надходять до веб-віджету, який можна знайти на нашому сайті.

Раз на місяць ми публікуємо дані стаціонарних станцій без будь-якої обробки на єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua.

Наші контакти:

Електронна пошта: kp.cem.dor@gmail.com