ЕКОСИСТЕМНІ ПОСЛУГИ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ УРБОСИСТЕМИ

Урбосистема є складною, структурно цілісною та відносно самостійною системою, що розглядається у взаємозв’язку та взаємообумовленості таких її підсистем, як економічна, соціальна, правова, демографічна.

Урбосистема – це нестійка природно-антропогенна система в якій зосереджене населення, і яка складається з техносфери (житлові, виробничі будівлі і споруди, інфраструктура) та значно-порушених природних екосистем. У урбосистемі важливу роль відводять рослинному покриву, як природному так і штучно створеному. Саме зелені насадження є одними із основних чинників формування комфортності міста, а вивчення їхніх екосистемних послуг має особливе значення для прийняття управлінських рішень.
механізм екосистемних послуг зелених насаджень у містах полягає:
1) у взаємодії зелених насаджень загального, обмеженого та спеціального призначення з інженерною містобудівною інфраструктурою, атмосферою, водою, ґрунтом;
2) у регулюванні якісних, кількісних параметрів абіотичного середовища на прийнятному екологічно безпечному рівні.

Світлина від Центр екологічного моніторингу.
Світлина від Центр екологічного моніторингу.
Світлина від Центр екологічного моніторингу.

До екосистемних послуг урбосистеми відносимо забезпечувальні, регулюючі, культурні та підтримуючі. Так забезпечувальна послуга полягає не лише у організації міської території, але й у формуванні певних екологічних ніш для міської флори та фауни, і надає певну послугу, щодо стійкості екосистем та збереження біорізноманіття.
Надзвичайно важливою є підтримуюча послуга, яка формує певні умови для реалізації всіх інших послуг та підтримує функціонування урбосистеми в цілому. Ця послуга вперш за все пов’язана з поглинанням вуглекислого газу, продукуванням кисню та органічної речовини, обміну речовин та енергії між абіотичним та біотичним середовищем урбосистеми та поза її межами. Вона підтримує регулюючу екологічну послугу, щодо регулювання якості атмосферного повітря, довкілля, мікроклімату та екологічної підсистеми урбосистеми в цілому, як складової екологічної системи вищого рангу.
Підтримуючи регулюючі, забезпечувальні, культурні екосистемні послуги зелених насаджень урбосистеми тим самим безпосередньо підтримує покращення якості життя та добробуту, через підтримку екологічно безпечних умов проживання. Одним із показником безпечності території з екологічної точки зору є формування позитивного балансу кисню.

Джерело: Прищепа, 2019.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *