ПРО ВОДОПОСТАЧАННЯ В МЕЖАХ БАСЕЙНУ Р. ДНІПРО

Дніпро є основним джерелом водопостачання в Україні, водозабір з нього становить близько 60% від загального по країні. Загалом у басейні Дніпра в межах України розташовано близько 150 тис. водокористувачів, з них первинних – близько 8,5 тисяч. Дані про об’єми водозабору в басейні Дніпра свідчать, що в останні двадцять п’ять років вони мали тенденцію до зменшення. Аналогічна тенденція спостерігається і у змінах забору підземних вод у межах басейну.

Найбільшим джерелом водозабору в басейні є каскад Дніпровських водосховищ (80% всього водозабору по басейну). З приток Дніпра найбільше води забирається з басейну Прип’яті. У 2017 році в межах української частини басейну Прип’яті було забрано 289,7 млн. м3 води, в тому числі 121,2 млн. м3 – з підземних водних об’єктів. Водозабір у басейні Десни в 2017 році становив 115,8 млн. м3 з яких 47,0 млн. м3 склав підземний водозабір. Серед інших приток найбільший водозабір здійснюється з річок: Інгулець (180,9 млн. м3 у 2017 році), Самара (175,4 млн. м3 ), Тетерів (73,6 млн. м 3 ), Псел (61,5 млн. м3 ), Рось (58,8 млн. м3 ). Для Самари та Інгульця характерний значний забір підземних вод, що пов’язано з відкачкою їх під час видобутку корисних копалин.

Безповоротне водоспоживання відносно природних водних об’єктів становило у 2017 році 2 830 млн. м3 . Порівняно з 1990 роком воно зменшилося у 3,8 рази. У 2017 році водовідведення у Дніпро та його притоки становило 2 918 млн. м3 . Порівняно з 1990 роком об’єм водовідведення в басейні скоротився у 3,6 рази.

У загальному об’ємі водовідведення найбільшою є частка нормативно чистих без очистки вод – на них припадає (за даними 2017 року) 65% загального об’єму водовідведення. Забруднених без очистки та забруднених недостатньо очищених стічних вод було скинуто у поверхневі водні об’єкти 22% від загального об’єму водовідведення.

Найбільше води відводиться у Дніпро та його притоки у Дніпропетровській, Київській і Запорізькій областях. Щодо об’єктів скиду, то основна його частина (77%) здійснюється в сам Дніпро в межах Канівського, Дніпровського та Каховського водосховищ. З приток Дніпра найбільше води відводиться у Прип’ять (105,4 млн. м3 у 2017 році), Десну (81,1 млн. м3 ), Інгулець (76,1 млн. м3 ), Самару (62,5 млн. м3 ) та інші річки.

Зі стічних вод, що скидаються забрудненими без очистки, основна кількість надходить до Дніпровського та Канівського водосховищ (90% від загальної кількості, що скидається безпосередньо у Дніпро). Серед приток Дніпра така категорія стічних вод найбільше скидається до р. Інгулець.

Із загального скиду забруднених стічних вод у 2017 році 53% скинуто промисловістю (передусім, чорною металургією та вугільною промисловістю), 42% забруднених стічних вод скинуто підприємствами комунального господарства (водоканалами).

Джерело: ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ: ОПИС ХАРАКТЕРИСТИК РАЙОНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ДНІПРО.

Виставка Waste Air & Gas Management 2019 (26-27 листопада, Київ)

Друзі, хочемо поділитися з вами коротеньким відео-звітом нашої участі у міжнародній виставці Waste Air & Gas Management 2019 (26-27 листопада, Київ). Ця виставка присвячена обладнанню та технологіям для поводження з муніципальними та промисловими викидами, пилогазоочистці.

Було дуже пізнавально ознайомитись із новими рішеннями у цій сфері, взяти участь у цікавих профільних дискусіях. Сподіваємось, що й наш трьохрічний досвід розвитку системи екологічного моніторингу стане в нагоді для подальшої розбудови державного моніторингу довкілля.

ПОВЕРХНЕВІ ВОДНІ РЕСУРСИ. РІЧНИЙ СТІК ДНІПРА В МЕЖАХ УКРАЇНИ

Гідрологічна мережа в басейні річки Дніпро включає в себе 94 гідрологічних поста, на яких ведуться спостереження за витратами води. Середній багаторічний природний стік Дніпра становить:

593 м 3 /с – гідрологічний пост (г/п) Неданчичі (площа водозбору (F) – 103 000 км2 ), вхідний створ для території України. Останній (за течією) пост, який характеризує природний (незарегульованих) стік Дніпра;

Continue reading

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОЛОГІЧНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Одним з пріоритетних завдань збалансованого розвитку України є запровадження нових принципів та ефективних заходів, спрямованих на інтеграцію екологічної складової в усі галузі економіки. Йдеться про необхідність зменшення обсягів природних ресурсів, які витрачають на виготовлення кожної одиниці продукції, зниження кількості забруднюючих речовин, відходів, утворення яких пов’язане з виробництвом одиниці продукції кожного із секторів (галузей) господарства та економіки загалом. Врахування екологічної складової в економіці, тобто екологізація економіки, є основним індикатором національної конкурентоспроможності і гармонізації природокористування.

Continue reading

НА НОВИХ ІНТЕРАКТИВНИХ КАРТАХ ВИДІЛЕНІ ОБЛАСТІ ВСЕРЕДИНІ КРАЇН, ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ В ЯКИХ ПЕРЕВИЩУЄ ВСТАНОВЛЕНІ ВООЗ НОРМИ

Розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) нова модель відстеження якості повітря підтверджує, що 92% населення планети живе в районах, де показники якості повітря виходять за встановлені ВООЗ межі *. Інформація представлена на інтерактивних картах, де виділені області всередині країн з низьким, за оцінкою ВООЗ, якістю повітря.

Ніколи раніше ВООЗ не публікувала настільки докладні дані про забруднення атмосферного повітря з розбивкою по країнах. Модель побудована на даних, отриманих із супутників, з моделей повітряного транспорту і від більше 3000 наземних станцій моніторингу, розташованих як в сільських, так і в міських районах. Вона була розроблена ВООЗ спільно з Університетом Бата (Сполучене Королівство).

Інтерактивні карти дозволяють отримати середньозважені дані про вплив на населення частинок з аеродинамічним діаметром менше 2,5 мікрометрів (PM2.5) у всіх країнах. На карті також відображені дані по частинкам PM10 та PM2.5 для близько 3000 населених пунктів.

Зазначимо, що концентрації PM2.5 та PM10 на віджетах Центру екологічного моніторингу позначені Пил 2,5 та Пил 10.

Джерело: https://www.who.int/…/27-09-2016-who-releases-country-estim…

Supreme Court grapples with how to control water pollution

The Supreme Court grappled Wednesday with questions about the scope of the Clean Water Act and the Environmental Protection Agency’s authority to regulate pollutants that find their way into navigable water such as oceans, rivers and streams.

Coral reef in shallow water, Kahekili Beach Park, Lahaina, Maui, Hawaii, USA

The case centers on a once-pristine reef in Maui, Hawaii, that environmental groups say has been devastated by pollutants from a wastewater reclamation facility. But it could have broad implications on navigable waters across the United States and significantly limit the reach of the Clean Water Act. 

Source: https://edition.cnn.com/2019/11/06/politics/supreme-court-clean-water-act-pollution/index.html

ПИЛОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ НА ДЕРЕВНІ НАСАДЖЕННЯ

Суттєву роль у вирішенні складного спектру проблем розвитку сучасного міста відіграє озеленення населених пунктів. Рослинність певною мірою регулює газовий склад повітря й ступінь його забруднення, впливає на кліматичні характеристики міських територій, знижує рівень шумового фактору. Міські рослини також покращують санітарно-гігієнічні умови проживання у міських агломераціях, створюють природне пейзажне середовище, слугують джерелом естетичного відпочинку й комфортного проживання людей тощо. Відповідно озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів з планування, забудови й благоустрою населених пунктів.

Continue reading

ЗАГРОЗА З ПОВІТРЯ – ЧАСТИНКИ РМ2.5

Це повітряний забруднювач, до складу якого входять як тверді мікрочастинки, так і дрібні крапельки рідини. І ті, і інші розміром приблизно від 10 нм до 2,5 мкм. Інші позначення і назви частинок РМ2.5: FSP (fine suspended particles), fine particles, fine particulate matter, дрібнодисперсні завислі частки, тонкодисперсна пил.

Continue reading

8 найбільш еко-френдлі футбольних стадіонів у світі

Футбол вважається грою, яка завжди швидко застосовувала різноманітні інновації. Наприклад, систему визначення голу чи відео-рефері. Але не так давно започаткувався новий тренд, який напряму не стосується гри. Мова йде про еко-френдлі стадіони. Це впливає не лише на гру, але й на планету. Це деякі приклади таких стадіонів.

Continue reading